O poreznim promjenama

18. 01. 2017.
 • HDFD

Poštovani članovi,
nastavno na promjene Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Pravilnik o porezu na dohodak dostavljamo vam obračun honorara za autorski ugovor i ugovor o umjetničkom honoraru.

Glavna promjena kao što znate je da se od 1.1.2017. godine i na autorski ugovor i ugovor o umjetničkom djelu plaćaju doprinosi.

 

Zbog toga sada postoje tri cifre na koje trebate obratiti pažnju ukoliko ste u netto sustavu:

 

1) brutto - cifra koja piše u ugovoru i na koju se dogovara honorar
2) ukupni trošak - ukupni trošak honorara koji čini zbroj brutta i doprinosa na brutto, ukupna cifra koju plaća platitelj
3) netto - cifra koju primatelj prima na svoj žiro račun

 

Dakle, u ugovor se ne upisuje ukupni trošak isplatitelja, odnosno ukupni trošak je viši od cifre koja piše u ugovoru (brutto).

 

U prilogu se nalaze usporedbe izračuna iz istog brutta prema starim propisima (do 31.12.2016.) i prema novim propisima (od 1.1.2017.).

Dakle, kod honorara za umjetničko djelo za isti brutto, prema novom zakonu isplatitelj će platiti ukupno 3,38% više (razlika između ukupnog troška i brutta), a primatelj dobiti 3,11% manje (razlika između netta prema starom obračunu i netta prema novom obračunu).

 

Kod honorara za autorsko djelo za isti brutto, prema novom zakonu isplatitelj će platiti ukupno 5,25% više (razlika između ukupnog troška i brutta), a primatelj dobiti 5,28% manje (razlika između netta prema starom obračunu i netta prema novom obračunu).


Upravni odbor HDFD-a

 

Osnovice za obračun 2017.

Obračun honorara s istim bruttom

2013 © HDFD Hrvatsko društvo filmskih djelatnika. All rights reserved. Redovna djelatnost HDFD-a sufinancirana je sredstvima HAVC-a. Adresa: Britanski trg 12, 10000 Zagreb, Croatia.; Tel: +385 1 4847 024, Email: admin@hdfd.hr