Reakcija Upravnog odbora HDFD-a na odbijanje amandmana na Državni proračun za koeficijent samostalnih umjetnika