Održan veliki europski sastanak o ravnopravnosti spolova u audiovizualnom sektoru